Lời chúc

Bây giờ là mấy giờ rồi ?

Lịch 2011

Chào mừng quý vị đến với website của bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (1 bài)

Văn bản hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2011

UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ NỘI VỤ Số: 953/SNV-CBCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2011 V/v tuyển dụng viên chức 2011 Kính gửi: - Giám đốc các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; - Chủ tịch Ủy ban nhân...

BÀI GIẢNG  (0 bài)

TƯ LIỆU  (7 bài)

GIÁO ÁN  (7 bài)

ĐỀ THI  (107 bài)